Notar Public Constantinescu Telefon: 049/432.110; 093/500.432
Home
Despre noi
Informatii
Contact
Noutati

Obiectivul firmei

-autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; -redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților; -procedura succesorală notarială; -certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; -legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor; -darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părți; -primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți; actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor; -legalizarea copiilor de pe înscrisuri; -efectuarea și legalizarea traducerilor; -eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; -orice alte operațiuni prevăzute de lege; -Înscrierea gajurilor, cesiunilor de creanță, în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Home | Despre noi | Informatii | Contact | Noutati | Obiectivul firmei